آتوسا مشفق در میان نامزدهای بخش رمان جایزه کتاب شرلی جکسون

«تماشای خورشید»؛ مراسم نکوداشت بنیان‌گذار دایره‌المعارف تشیع، مهدی محقق برگزار می‌شود.

نظر شما !!