آسیب‌های بازی‌های رایانه‌ای به کودکان و نوجوانان (اینفوگرافیک)

بازی‌ها رایانه‌ای با ترفندهای گوناگون بر فکر و اعصاب کودکان و نوجوانان چنان تأثیری می‌گذارند که در واقع خود او نیز جزئی از این مجموعة ماشینی می‌شود.

در اینفوگرافیک زیر به برخی آسیب های بازی های رایانه ای به طور خلاصه اشاره کرده ایم.

اینفوگرافیک | آسیب‌هایی که بازی‌های رایانه‌ای به کودکان و نوجوانان وارد می‌کنند

منبع: همشهری آنلاین

نظر شما !!