آغاز ثبت نام از کتاب‌های شرکت‌کننده در جایزه کتاب شیخ زاید

«تماشای خورشید»؛ مراسم نکوداشت بنیان‌گذار دایره‌المعارف تشیع، مهدی محقق برگزار می‌شود.

نظر شما !!