آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری پیام نور

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، دانشگاه پیام نور اعلام کرد که کلیه پذیرفته شدگان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور می توانند از امروز ۳۰ مرداد تا  ۳ شهریورماه برای ثبت نام غیرحضوری به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir مراجعه کنند.

بر این اساس همه پذیرفته شدگان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور با شناسه کاربری و گذرواژه مشخص زیر وارد سیستم شوند. شناسه کاربری شامل شماره داوطلبی  و گذرواژه نیز شامل شماره ملی ( در صورتیکه در ابتدای کد ملی رقم صفر وجود داشته باشد باید هنگام درج شناسه کاربری ثبت شود) است.

در صورتیکه کد ملی دانشجویان در اطلاعات سنجش ذکر نشده باشد،دانشجو باید شماره شناسنامه خود را جهت ورود به سیستم وارد کند و در صورتیکه با شناسنامه ویا کدملی موفق به ورود به سیستم نشدند شماره پرونده خود را در محل گذر واژه وارد کنند.

پذیرفته شدگان بعد از تکمیل و پذیرش از مرکز با شناسه کاربری، شماره دانشجویی، گذرواژه شماره شناسنامه جهت ثبت نام و انتخاب واحد از تاریخ ۱۰ شهریور به به سیستم مراجعه نمایید.

 کلیه دانشجویان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت شهریه ثابت هستند و در صورت عدم پرداخت، امکان انجام انتخاب واحدآنها مقدور نخواهد بود. لذا قبل از انجام ثبت نام باید  از یکی از روش های مندرج در سایت نسبت به پرداخت شهریه اقدام کنند.

انتهای پیام

نظر شما !!