آمار مجازین گروه های آزمایشی کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بر اساس اعلام سازمان سنجش تعداد ۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۷۰۸ نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ ثبت نام کردند که از این تعداد داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۳۰ نفر در جلسه آزمون حاضر شدند و در نهایت یک میلیون و ۹۲ هزار نفر نیز در این آزمون مجاز به انتخاب رشته شدند.

سازمان سنجش آموزش کشور ظرفیت پذیرش داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ دانشگاههاو موسسات آموزش عالی برای دوره های مختلف روزانه نوبت دوم و دانشگاههای غیر دولتی را  اعلام کرد.

بر این اساس، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تعداد ۴۱ هزار و ۳۰۹ داوطلب در دوره روزانه ، ۶ هزار و ۲۶۶ داوطلب در دوره شبانه یا نوبت دوم، هزار و ۴۱۳ داوطلب در دانشگاه پیام نور، ۵۸۸ داوطلب در استانهای محروم ، هزار و ۵۸۸ داوطلب در دانشگاه فرهنگیان، ۵ هزار و ۲۰۸ داوطلب در موسسات غیر انتفاعی ، ۳۷۸ داوطلب در پردیس های خودگردان و ۱۵ داوطلب نیز به صورت شهریه پرداز پذیرفته می شود. در واقع بدون در نظر گرفتن دانشگاه آزاد ۵۶ هزار و ۷۸۵ داوطلب در این گروه وارد دانشگاهها خواهند شد.

در گروه علوم تجربی در مجموع ۶۰ هزار و ۹۶۸ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد ۳۶ هزار و ۱۷۱ نفر در دوره روزانه، ۲۴۳۲ نفر در دوره شبانه، ۶۷۱۸ نفر در دانشگاه پیام نور، ۳۷۰ نفر در استان های محروم، ۱۳ هزار و ۱۲۰ نفر در دانشگاه فرهنگیان و ۴۶۴۲ نفر در دانشگاه غیر انتفاعی پذیرفته شده اند. در گروه هنر نیز ۴۹۱۰ نفر در دوره روزانه، ۱۱۴۳ نفر در دوره شبانه، ۲۰۳۰ نفر پیام نور، ۹۷ نفر استان های محروم، ۵۰۵ نفر فرهنگیان، ۷۰۸۲ نفر غیر انتفاعی و ۳۰ نفر نیز پردیس خودگردان پذیرفته شدند که در مجموع پذیرفته شدگان بالغ بر ۱۵ هزار و ۷۹۷ نفر می باشند.

در زبان های خارجی نیز مجموعا ۱۸ هزار و ۸۹۴ نفر پذیرفته شدند که ۳۷۰۱ نفر در دوره روزانه، ۶۹۰ نفر دوره شبانه، ۸۴۸۰ نفر در پیام نور، ۸۲ نفر استان های محروم، ۱۰۱۶ نفر فرهنگیان، ۴۷۷۰ نفر نیز دانشگاه غیر انتفاعی و ۲۵ نفر نیز در پردیس های خودگردان هستند.

به طور کلی در پنج گروه آزمایشی ۱۰۸ هزار و ۵۵۹ داوطلب در دوره روزانه، ۱۴ هزار و ۶۵۸ نفر دوره شبانه، ۲۵ هزار و ۴۲۰ نفر دانشگاه پیام نور، ۱۴۱۷ نفر استان های محروم، ۲۳ هزار ۲۶۸ نفر فرهنگیان، ۲۶ هزار و ۵۸ نفر غیر انتفاعی و ۴۶۱ نفر پردیس های خودگردان و ۴۲۶۶ نفر نیز در شهریه پرداز پذیرفته شدند که البته در گروه آزمایشی علوم تجربی برای ورود به دانشگاه آزاد ۲۹۳ نفر پذیرش می َشوند.

انتهای پیام

نظر شما !!