آنچه از پروژه عظیم "احیای اراضی خوزستان" باید بدانیم+ فیلم

به گزارش خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین از اهواز، اسفندماه سال 1375 همراه بود با سفر مقام معظم رهبری به استان خوزستان و بازدید از مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس که ایشان در این سفر برای اولین بار به صورت عمومی از طرح 550 هزار هکتاری با هدف احیا زمین‌های قابل کشت استان‌های خوزستان و ایلام سخن به میان آوردند.

دولت جدید عزم خود را به صورت جدی برای حل مسائل خوزستان نشان داد و در این میان نخستین استاندار دولت سیزدهم را برای خوزستان و با اختیارات ویژه منصوب کرد که این استاندار جدید خوزستان یعنی صادق خلیلیان دارای مدرک دکترای اقتصاد منابع طبیعی است و در دولت دهم در سمت وزیر جهاد کشاورزی منصوب شده بود.

طرحی که علاوه بر احیاء زمین‌های قابل کشت و از بین بردن منشاءهای داخلی توده‌های گرد و خاک و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه‌نشینی می‌شود، زمینه اشتغال بیش از 300 هزار نفر از جوانان بیکار استان، افزایش تولیدات کشاورزی کشور به میزان 9 میلیون و 500 هزار تن و تامین کامل امنیت غذایی کشور، موجب افزایش درآمد خالص حاصل از تولیدات به میزان 2 هزار و 100 میلیارد تومان به طور سالیانه یعنی معادل بیش از نیمی از درآمد سالیانه فروش نفت کشور را حاصل می‌شود.

گزارش ویدئویی فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین از آخرین وضعیت طرح 550 هزار هکتاری را در ویدئوی زیر قابل مشاهده است.

انتهای پیام/331/ش

نظر شما !!