آیا مازندران همیشه معتدل بوده است؟

همایون خوشروان در گفت و گو با فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین ضمن اشاره به تحقیقی که اخیرا در خصوص آسیب پذیری جنگلهای هیرکانی مازندران و استانهای شمالی کشور انجام داده است، اظهار کرد: در طول دوره کواترنری یعنی در دوران چهارم زمین شناسی، شرایط اقلیمی در استانهای شمالی کشور خصوصا در مازندران به گونه ای نبود که از یک آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برخوردار باشد، بلکه در این دوران با توجه به فازهای یخچالی و بین یخچالی که در سراسر دنیا فعالیت داشته بارها اقلیم منطقه دستخوش تغییر شده است و دوره های نوسانی گرم، تسلط کامل روی استان مازندران و سایر استانهای شمالی  پیدا کرده است.

وی به نمونه برداری انجام شده از رسوبات تپه ماهورها در بخش جنوبی روستای خوشرودپی و یافتن دو نوع رسوب عمده در منطقه اشاره کرد و افزود: رسوبات نسبتا قهوه ای روشن تا سفید که حاوی عناصر کربناته و متشکل از دانه های ماسه، سیلت و مقدار کمی رس هستند که اصطلاحا ماسه های سیلت یا رسی نامیده می شوند و رسوباتی که به رنگ قهوه ای تیره و مملو از رس و سیلت اند که اصطلاحا به آن ها رس سیلتی ماسه ای اطلاق می شود که این رسوبات مربوط به مناطق خشک و قاره ای هستند.

وی تصریح کرد: براساس آنالیزهای شیمیایی که بر روی این نمونه های رسوبی انجام شد مشخص شد درصد مواد فلزی نظیر منیزیم و آهن درون این رسوبات نسبتا بالا بوده است و به نوعی حکایت از آن دارد که این رسوبات متعلق به مناطق قاره ای هست؛ بنابراین با این بررسی ها حاکمیت آب و هوای منطقه، گرم تشخیص داده شد که این ذرات با حرکت باد رسوب می کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی با بیان اینکه رسوبات رسی که رنگ قهوه ای داشتند در محیط های گرم و خشک بوجود آمده و رسوب می کنند، اظهار کرد: شواهد رسوب شناختی گذشته در کواترنری در منطقه البرز شمالی در استان مازندران حاکی از آن دارد که در ادوار گذشته شرایط گرم و خشک تجربه شده است؛ بنابراین ممکن است تحت تاثیر تغییرات اقلیمی مجددا این شرایط بوجود آمده باشد.

خوشروان با پیش بینی آسیب جنگل ها در صورت وقوع شرایط فوق تاکید کرد: اگر چنین وضعیتی پیش بیاید جنگل های ما دچار آسیب خواهند شد و بسیاری از درختان تحت تاثیر گرمایش از بین خواهند رفت بنابراین باید آمادگی لازم برای تهدیدهای محیطی از هم اکنون برنامه ریزی شود تا بتوان جلوی مشکلات را گرفت.

نظر شما !!