اردویژه هلند| برتری فاینورد در شب مردود شدن گل جهانبخش

به گزارش خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، در شب نخست دیدارهای هفته هجدهم اردویژه هلند فاینورد در خانه هیرنوین با 3 گل پیروز شد.

گاس تیل (32)، مارکوس سنسی (44) و برایان لینسن (58) زننده 3 گل فاینورد بودند. همچنین گل علیرضا جهانبخش در دقیقه 65 توسط سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) مردود اعلام شد.

علیرضا جهانبخش که در ترکیب اصلی فاینورد به میدان رفته بود دقیقه 74 تعویض شد.

در جدول رده‌بندی اردویژه هلند فاینورد با 39 امتیاز سوم است.

انتهای پیام/

نظر شما !!