اساتید و دانش‌آموختگان برتر بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی شدند

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، دکتر غلامرضا حسن‌زاده، دکتر محمود قاضی خوانساری، دکتر داریوش کمال هدایت، دکتر علیرضا ایمانی، دکتر فاطمه دیباجی، دکتر مجتبی مجتهدزاده، دکتر خاطره سیلانی، دکتر فریبا رنجبران و دکتر احمدعلی عبدالرضا ۹ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که امروز در مراسم جشن دانش‌آموختگان بین‌الملل این دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و معاونین معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین در این مراسم، عاکفه فیاضی دانشجوی دکتری عمومی از هندوستان، وصیفت الزهرا دانش‌آموخته دکتری عمومی از کشور هند، ضحی علی‌مهدی دانش‌آموخته رشته داروسازی از کشور عراق، تقوی حیدر محمدعلی دانش‌آموخته داروسازی در دوره دکترای عمومی از عراق، ضحی حیدر محمدعلی دانش‌آموخته دکترای عمومی از عراق، زینب ابوبکر عبدالرحمان دانش‌آموخته رشته پرستاری در دوره کارشناسی از کشور نیجریه، میلاد علی طالب دانش‌آموخته رشته پیراپزشکی دوره کارشناسی ارشد از کشور عراق، احمد مهدی عبدالرضا دانش‌آموخته دستیار تخصصی از عراق، اوفرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینچه موسی دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد از کشور عراق، سعد عبدالرزاق دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد از کشور عراق به عنوان دانش‌آموختگان برتر امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شدند.

در همین زمینه دکتر مهدی رضایت معاون آموزشی پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران گزارشی از آمار دانشجویان بین‌الملل ارائه داد و گفت: بیش از ۱۳۴۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی ایران تحصیل می‌کنند که ۴۰۵ دانشجوی ما فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: دانشجویان بین‌الملل در ۱۳ دانشکده دانشگاه علوم پزشکی توزیع شده‌اند که باید جذب دانشجو در برخی دانشکده‌ای این دانشگاه را تقویت و توسعه بدهیم.

وی خاطر نشان کرد: تعداد ۷۵۰ نفر از دانشجویان خارجی ما در دانشکده پزشکی تحصیل می‌کنند و دانشکده‌های توانبخشی، پرستاری و پیراپزشکی قرار است سرعت پذیرش دانشجویان خارجی را افزایش دهد.

معاون آموزشی پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان خاطر نشان کرد: ۵۴ درصد از دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی تهران را مردان و حدود ۴۵ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام

نظر شما !!