اعلام ساعت کاری دانشگاه شهید بهشتی از اول شهریور

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد که ساعات کار اداری این دانشگاه  که به منظور صرفه جویی در مصرف برق در راستای مصوبه استانداری تهران تغییر یافته بود، مجددا  از روز دوشنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۰  از ساعت ۷:۳۰  تا ۱۵:۳۰ است.

همچنین در این اطلاعیه تاکید شده است؛ با توجه به تداوم شرایط قرمز کرونایی برای شهر تهران و پردیس زیرآب، تا اطلاع ثانوی، کارکنان همچنان وظایف خود را به صورت دور کاری انجام دهند.

دانشگاه شهید بهشتی همچنین اعلام کرده است که فعالیت حضوری کارکنان این دانشگاه صرفا حضور افراد برای انجام امـور مربـوط بـه حفاظـت فیزیکـی، تاسیسـات و سـامانه هـای الکترونیکی و سایر موارد ضروری به تشخیص مدیر مافوق (حداکثر تا ۳۰ درصد) در محل کار الزامی است.

انتهای پیام

نظر شما !!