اعلام فرمت احتمالی برگزاری مراحل مقدماتی / راه آسان ایران برای حضور در جام جهانی 2026

به گزارش “ورزش سه”، رقابت های جام جهانی 2026 به طور مشترک در کشورهای آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود. این برای نخستین بار خواهد بود که یک دوره از رقابت های جام جهانی، با حضور 48 تیم برگزار خواهد شد. افزایش سهمیه کشورها برای حضور در این مسابقات، باعث انقلابی در نحوه برگزاری مسابقات انتخابی خواهد شد.

در شرایطی که سهمیه هر قاره برای شرکت در جام جهانی اعلام شده، اما تاکنون فقط آسیا و آمریکای جنوبی فرمت های خود را نهایی کرده اند. در زیر، چیزی است که ما تاکنون از قالب ها می دانیم.

* قاره آسیا: دارای هشت سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلی آف

– دور اول:
تیم هایی که در رنکینگ فیفا در رتبه های 26-47 آسیا قرار دارند، در بازی های خانگی و خارج از خانه با یکدیگر بازی می کنند و برندگان به دور دوم راه پیدا می کنند.

– دور دوم:
تیم های اول تا 25 آسیا به همراه یازده تیمی که در دور نخست برنده شده اند، به 9 گروه چهار تیمی تقسیم می شوند و در بازی های رفت و برگشت به مصاف هم می روند. تیم های اول و دوم هر گروه راهی دور سوم می شوند.

– دور سوم:
هجده تیمی که از دور قبل راهی این مرحله شده اند، در سه گروه 6 تیمی و به صورت رفت و برگشت به مصاف هم می روند. تیم های اول و دوم هر گروه به صورت مستقیم راهی جام جهانی می شوند تا 6 تیم آسیایی راه یافته به این مسابقات مشخص شود. تیم های سوم و چهارم هر گروه نیز راهی دور بعدی می شوند تا بر سر 2+1 سهمیه باقیمانده رقابت کنند.

– دور چهارم:
در این مرحله، 6 تیمی که راهی دور چهارم شده اند، در 2 گروه سه تیمی تقسیم می شوند و در تک دیدارهایی که مسابقه برگشتی را در پی نخواهد داشت، با هم بازی می کنند. تیم های صدرنشین راهی جام جهانی می شوند و تیم های سوم راهی دور بعد خواهند شد.

– دور پنجم:
در نهایت، 2 تیمی که راهی این مرحله شده اند، در تک مسابقه پلی آف با هم روبرو می شوند و برنده راهی پلی آف نهایی می شود.
 

* قاره آمریکای جنوبی: دارای 6 سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلی آف

– تمام تیم های این قاره در یک گروه و به صورت رفت و برگشت با همدیگر روبرو می شوند. 6 تیم برتر به صورت مستقیم راهی جام جهانی می شوند و تیم هفتم نیز به بازی پلی آف راه خواهد یافت.

+ در زیر ایده هایی برای قالب کنفدراسیون های دیگر نیز ارائه شده که هنوز به صورت کامل تأیید نشده است:

* قاره آفریقا: دارای 9 سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلی آف

– دور اول:
تیم هایی که در رنکینگ فیفا در رتبه های 27-54 آفریقا قرار دارند، در بازی های خانگی و خارج از خانه با یکدیگر بازی می کنند و برندگان به دور دوم راه پیدا می کنند.

– دور دوم:
تیم های اول تا 26 آفریقا به همراه چهارده تیمی که در دور نخست برنده شده اند، بازی های خانگی و خارج از خانه را انجام می دهند و برندگان به دور سوم راه می یابند.

– دور سوم:
بیست تیمی که از دور قبل راهی این مرحله شده اند، در پنج گروه چهار تیمی و به صورت رفت و برگشت به مصاف هم می روند. تیم های اول هر گروه به صورت مستقیم راهی جام جهانی می شوند تا 5 تیم آسیایی راه یافته به این مسابقات مشخص شود. تیم های دوم و سوم هر گروه نیز راهی دور بعدی می شوند تا بر سر 4+1 سهمیه باقیمانده رقابت کنند.

– دور چهارم:
10 تیم باقیمانده در 2 گروه پنج تیمی با هم روبرو می شوند. تیم های صدرنشین و دوم هر گروه راهی جام جهانی می شوند تا 9 سهمیه مستقیم آفریقا تکمیل شود. تیم های سوم هر گروه نیز راهی دور پنجم می شوند.

– دور پنجم:
تیم های سوم گروه های دور قبل در تک مسابقه پلی آف به مصاف هم می روند تا برنده راهی دیدار پلی آف نهایی شود.

* قاره اقیانوسیه: یک سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلی آف

– دور اول:
تیم های ششم تا یازدهم اقیانوسیه بازی های خانگی و خارج از خانه را انجام می دهند و برندگان به دور دوم راه می یابند.

دور دوم:
تیم های اول تا پنجم اقیانوسیه به همراه سه تیمی که در دور نخست برنده شده اند، در 2 گروه چهار تیمی و در مسابقات تک بازی به مصاف هم می روند. تیم های اول و دوم هر گروه راهی دور سوم می شوند.

دور سوم:
تیم ها در یک گروه چهار تیمی با هم بازی می کنند. تیم صدرنشین راهی جام جهانی می شود و تیم دوم به دیدار پلی آف راه خواهد یافت.

* قاره آمریکای شمالی و مرکزی: دارای 6 سهمیه مستقیم و 2 سهمیه پلی آف
(3 سهمیه از 6 سهمیه مستقیم متعلق به آمریکا، کانادا و مکزیک است)

– دور اول:
تیم های نهم تا 32 کونکاکاف در هشت گروه سه تیمی بازی های خانگی و خارج از خانه را انجام می دهند و برندگان به دور دوم راه می یابند.
– دور دوم:
تیم های اول تا هشتم کونکاکاف به همراه هشت تیمی که در دور نخست برنده شده اند، در چهار گروه چهار تیمی و در مسابقات رفت و برگشت به مصاف هم می روند. تیم های اول و دوم هر گروه راهی دور سوم می شوند.

– دور سوم:
تیم ها در یک گروه هشت تیمی به رقابت می پردازند که سه تیم به صورت مستقیم راهی جام جهانی می شوند و تیم های چهارم و پنجم نیز راهی پلی آف خواهند شد.

* قاره اروپا: شانزده سهمیه مستقیم (روسیه همچنان حق حضور در جام جهانی را ندارد.)
در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳ احتمالاً از قالب جدیدی رونمایی می‌شود. در اینجا ایده ای از آنچه می تواند در دستور کار قرار گیرد را مرور می کنیم:

– دور اول:
تیم های یازدهم تا 54 قاره اروپا به صورت تک بازی و در دیدارهای های خانگی و خارج از خانه را انجام می دهند و برندگان به دور دوم راه می یابند.

– دور دوم:
22 تیمی که از دور قبل راهی این مرحله شده اند به همراه تیم های اول تا 10 رنکینگ فیفا در هشت گروه چهار تیمی تقسیم می شوند و به صورت رفت و برگشت با هم بازی خواهند کرد. تیم های اول و دوم هر گروه نیز به صورت مستقیم راهی جام جهانی می شوند.

نظر شما !!