اعلام نامزدهای مرحله نهایی پنجمین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب، پنجمین دوره جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی که از اوایل پاییز سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده بود، به پایان راه رسید. از میان ۲۷ هزار باشگاه با ۴۵۰ هزار عضو که در ۱۹۶۰ شهر و روستا تشکیل‌شده بود، نامزدهای مرحله نهایی اعلام شدند.

این نامزدها پس از چند مرحله داوری از میان مستندات ۷۰۰ باشگاه، ۲۰۰۰ فیلم و بیش از ۲۰۰۰ نامه رسیده به دبیرخانه مرکزی انتخاب شد. در مرحله بعد، برگزیدگان هر بخش به‌صورت جداگانه انتخاب و اعلام خواهد شد.

آثار و فعالیت‌های باشگاه‌های کتاب‌خوانی با توجه به شاخص‌هایی چون خلاقیت و ابتکار، فعالیت‌های ترویج کتاب‌خوانی در فضای مجازی، میزان اثرگذاری فعالیت‌ها، رسایی و شیوایی مستندات، توسط کارشناسان و متخصصان حوزه ترویج کتاب‌خوانی و ادبیات کودک و نوجوان، بررسی و داوری شدند. این داوری در سه بخش انجام شد: باشگاه برگزیده، نامه برگزیده و فیلم برگزیده.

داوری آثار رسیده به دبیرخانه نیز در چند مرحله صورت گرفت. داوری اولیه در دبیرخانه شهرستان‌ها انجام و در ادامه آثار برگزیده هر شهرستان به دبیرخانه مرکزی ارسال شد.

هیئت داوران تعداد ۴۰ باشگاه، ۴۰ نامه به نویسنده و ۴۰ فیلم کوتاه را به‌عنوان نامزد راه‌یافته به مرحله نهایی به شرح زیر اعلام کرده که فهرست آنها در سایت شبکه ترویج کتابخوانی ایران به آدرس http://bookpromotion.ir/ قرار دارد.

نظر شما !!