المپیک توکیو| فصیحی به نیمه نهایی دوی ۱۰۰ متر نرسید

به گزارش خبرنگار اعزامی فارس از توکیو، فرزانه فصیحی دونده ۱۰۰ متر کشورمان که توانسته بود با نمایشی خوب به مرحله مقدماتی المپیک توکیو صعود کند، در این مرحله در رقابت با حریفان خود بل رکورد ۱۱.۷۹ ثانیه در گروه خود آخر شد و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند.

در این گروه دونده های آلمان، آمریکا و ایتالیا به نیمه نهایی رسیدند.

فصیحی در مرحله پیش مقدماتی رکورد ۱۱.۷۶ ثانیه را ثبت کرده بود.

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین پیش از این احسان حدادی در پرتاب دیسک نتوانست به فینال صعود کند.

انتهای پیام/


نظر شما !!