امروز با اثیر اخسیکتی : سبحان الله! ز فرق سر تا پایت در قالب آرزوی من ریخته اند

صد پاره وجود را، فرو بیخته اند
تا مثل تو، صورتی برانگیخته اند
سبحان الله! ز فرق سر تا پایت
در قالب آرزوی من ریخته اند

***

بر ما رقم خطا پرستی همه هست
ناکامی عشق و تنگدستی همه هست
با این همه در میانه مقصود تویی
جای گله نیست، چون تو هستی همه هست

***

من بودم و دوش، یار سیمین تن من
جمعی ز نشاط و عیش، پیرامن من
آنها، همه صبحدم پراکنده شدند
جز خون جگر، که ماند در دامن من

***

گر دل ندهی، از تو شکایت کنمی
دانم که شکایت، به چه غایت کنمی
گر پرده دری نباشد اندر حق تو
زآنها که تو کرده‌ای، حکایت کنمی


تماشاخانه


ببینید| دوچرخه سواری از پاریس تا دوحه؛ 6900 کیلومتر/ عبور از 13 کشور
ببینید| دوچرخه سواری از پاریس تا دوحه؛ 6900 کیلومتر/ عبور از 13 کشور

logo-vid


کارخانه سیمان تهران: آماده‌ایم زباله‌های تهران را بسوزانیم (فیلم)


logo-vid
فیلم های دیگر

15 سال پیش در چنین روزی

نظر شما !!