امروز با سعدی : هر که بپرسد ای فلان حال دلت چگونه شد/ خون شد و دم به دم همی از مژه می‌چکانمش

دست به جان نمی‌رسد تا به تو برفشانمش
بر که توان نهاد دل تا ز تو واستانمش

قوت شرح عشق تو نیست زبان خامه را
گِرد در امید تو چند به سر دوانمش

ایمنی از خروش من گر به جهان دراوفتد
فارغی از فغان من گر به فلک رسانمش

آه دریغ و آب چشم ار چه موافق منند
آتش عشق آن چنان نیست که وانشانمش

هر که بپرسد ای فلان حال دلت چگونه شد
خون شد و دم به دم همی از مژه می‌چکانمش

عمر من است زلف تو بو که دراز بینمش
جان من است لعل تو بو که به لب رسانمش

لذت وقت‌های خوش قدر نداشت پیش من
گر پس از این دمی چنان یابم قدر دانمش

نیست زمام کام دل در کف اختیار من
گر نه اجل فرارسد زین همه وارهانمش

عشق تو گفته بود هان سعدی و آرزوی من
بس نکند ز عاشقی تا ز جهان جهانمش

پنجه قصد دشمنان می‌نرسد به خون من
وین که به لطف می‌کشد منع نمی‌توانمش


تماشاخانه


ابهامات یکی از حساس‌ترین پروژه‌های احداث سد در ایران/ فاجعه‌ای بزرگتر از گتوند در حال وقوع است (فیلم)
ابهامات یکی از حساس‌ترین پروژه‌های احداث سد در ایران/ فاجعه‌ای بزرگتر از گتوند در حال وقوع است (فیلم)

logo-vid


ببینید | مسدود کردن حساب بانکی افراد بی‌حجاب صحت ندارد


logo-vid
فیلم های دیگر

15 سال پیش در چنین روزی

نظر شما !!