امروز با سیدتقی سیدی : دل یک آدم سرسخت را بردی ، خدا قوّت!

چه باید کرد با چشمت که در تکرار این لذت
جدایى مى شود افسوس و ماندن مى شود عادت

بیا عهدی کنیم امروز، روز اول دیدار
اگر رفتیم بی برگشت، اگر ماندیم بی منت

تو باید سهم من باشی اگر معیار دل باشد
ولی دق داد تا دادت به من تقدیر بی دقّت

جوانی رفت و در آغوش تو من تازه فهمیدم
چه می گویند وقتی می کنند از زندگی صحبت

خودت شاید نمی دانی چه کردی با دلم امّا
دل یک آدم سرسخت را بردی ، خدا قوّت!


تماشاخانه


کارخانه سیمان تهران: آماده‌ایم زباله‌های تهران را بسوزانیم (فیلم)
کارخانه سیمان تهران: آماده‌ایم زباله‌های تهران را بسوزانیم (فیلم)

logo-vid


ببینید| فوران بزرگترین آتشفشان جهان در هاوایی


logo-vid
فیلم های دیگر

15 سال پیش در چنین روزی

نظر شما !!