امروز با  گروس عبدالملکیان : این فیلم را به عقب برگردان

این فیلم را به عقب برگردان
آنقدر که پالتوی پوست پشت ویترین
پلنگی شود که می دود
در دشت های دور
آنقدر که عصاها
پیاده به جنگل برگردند
و پرندگان
دوباره بر زمین
زمین…
نه
به عقب تر برگرد!
بگذار خدا دوباره دست هایش را بشوید
در آینه بنگرد
شاید تصمیم دیگری گرفت


تماشاخانه


ببینید| مزرعه قهوه در کوبا/ تلاش برای تولید قهوه فوق ممتاز
ببینید| مزرعه قهوه در کوبا/ تلاش برای تولید قهوه فوق ممتاز

logo-vid


ببینید| دیپلمات‌های آمریکایی در هند خودروهای خود را با ریکشا عوض کردند


logo-vid
فیلم های دیگر

15 سال پیش در چنین روزی

نظر شما !!