امروز ۹همدانی دیگر بر اثر کرونا جان باختند

دکتر محمد طاهری ، بیان کرد : تا به امروز تعداد افراد در بخش بستری شده ۲۹ هزار و ۲۵۹ مورد و بخش سرپایی ۹۲ هزار و ۳۷۱ مورد گزارش شده است .

طاهری افزود : تعداد مراجعین سرپایی به اورژانس بیمارستان ها که همراه با علائم تنفسی مشکوک همراه است ۸۹۸ مورد گزارش شده که از این آمار ، ۱۳۳نفر در بخش عادی و در بخش آی . سی . یو  ۲۱ نفر است و حال ۴۲ نفر وخیم گزارش شده است .

وی در رابطه با آمار شهرستانها ، مطرح کرد : در شهرستانها اسد آباد هزار و ۵۳۳ نفر ، بهار هزار و ۴۶۵ ، تویسرکان هزار و ۴۷۹ ، رزن هزار و ۱۵۸ ، درگزین ۳۸۷ ، فامنین ۳۹۴ ، کبودرآهنگ هزار و ۴۴۰ ، ملایر پنج هزار و ۴۹۰ ، نهاوند سه هزار و ۸۵۲ ، همدان ۱۱ هزار و ۴۳۵ و خارج از استان ۶۲۶ نفر گزارش شده است .

انتهای پیام 

نظر شما !!