امیدواری مسئولان نمایشگاه کتاب لندن برای برگزاری نسخه فیزیکی 2022

«تماشای خورشید»؛ مراسم نکوداشت بنیان‌گذار دایره‌المعارف تشیع، مهدی محقق برگزار می‌شود.

نظر شما !!