امیدی برای دستیابی به روش‌های نوین کنترل دیابت

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، مطالعات حیوانی، سنگ بنای بسیاری از پژوهش ها در یافتن علل و راهکارهای حل مسائل بهداشتی به شمار میروند که غالبا پیش از شروع تحقیقات بالینی میتوانند سر نخ های اصلی را به دست پژوهشگران داده و تا حد زیادی نقشه راه حصول به نتیجه را مشخص کنند.

بر اساس یکی از تازه‌ترین پژوهش‌های مرکز تحقیقات فیزیولوژی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ارتباطی بین مصرف نیتریت و ترشح انسولین مشاهده شده است.

دکتر اصغر قاسمی، رئیس این مرکز تحقیقاتی در این خصوص گفت: مشاهدات این پژوهش نشان داد که در دیابت نوع ۲ برخی ژن های دخیل در ترشح انسولین در موش های صحرایی با کاهش بیان مواجه هستند و در این تحقیق تجویز نیتریت در موش­های دیابتی به طور قابل توجهی منجر به افزایش بیان ژن­های مربوط به ترشح انسولین شده است.  

این متخصص فیزیولوژی خاطرنشان کرد: ساز و کار اثر تحریک کننده نیتریت بر ترشح انسولین در موش­های صحرایی دیابتی نوع ۲ حداقل تا حدی به دلیل افزایش بیان ژن مولکول­های درگیر در فرایند ترشح انسولین میباشد. وی با یادآوری فراوانی نیترات در سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج و نیز لبو، افزود بر اساس نتایج حاصله ممکن است مصرف این قبیل خوراکی ها برای پیشگیری از دیابت نوع ۲ مفید باشد.

با توجه  به اینکه اختلال در عملکرد انسولین از علل اصلی بروز بیماری نوع ۲ به حساب می آید، مطالعات بیشتر از دست میتواند در آینده راهگشای دستیابی به روشهای جدیدتر مهار این بیماری باشد.

 انتهای پیام

نظر شما !!