انتخابات فدراسیون تیراندازی هم به تعویق افتاد

به گزارش “فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین”، نرسیدن تایید صلاحیت کاندیداها در موعد مقرر گویا اتفاق مشابه چند فدراسیون دیگر را برای فدراسیون تیراندازی نیز به وجود آورده است.

در حالی که قرار بود طی 12 روز وزارت ورزش انتخابات 10 فدراسیون را به سرانجام برساند، در این میان انتخابات برخی فدراسیون ها همچون نابینایان و بسکتبال به تعویق افتاده بود.

حالا هم سایت فدراسیون تیراندازی اعلام کرده: مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی که پیش از این قرار بود در تاریخ 21 دی ماه برگزار شود تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

علی دادگر، رضا ملک محمدی، رضا ابوالحسنی، ابراهیم برخورداری، حسین زکی زاده، کبری غیاثی، مرتضی قربانی‌، داود کرمی، سعید محمدی دوست، حبیب مقصودی و سیدرضا میر ابوطالبی نامزدهای ثبت نام شده برای انتخاباتی فدراسیون تیراندازی هستند، اما هنوز کاندیداهای نهایی انتخابات مشخص نشده اند.

باید دید تکلیف چند فدراسیونی که انتخاباتشان به تعویق افتاده، چه زمانی مشخص خواهد شد.