انتصاب‌های جدید در کتابخانه‌ ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، ضمن قدردانی از خدمات و زحمات مدیران سابق، در احکامی هوتن والی‌نژاد را به سرپرستی معاونت توسعه و منابع و محمدهادی ناصری طاهری را به سرپرستی اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل منصوب کرد.

محمدهادی ناصری طاهری مدیرکل سابق کتابخانه‌های عمومی استان تهران بود که چندروز پیش تودیع شد. والی‌نژاد نیز معاونت امور اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی در دوران مدیریت مختارپور بر این نهاد را بر عهده داشت.

نظر شما !!