انتصاب جدید در هیات مدیره انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین)، به نقل از روابط عمومی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، فریدون عموزاده خلیلی از مدت‌ها پیش موضوع استعفای خود از ریاست هیئت مدیره این انجمن را مطرح کرده بود که در مذاکره برخی از اعضای هیئت مدیره قرار شد طرح موضوع به تأخیر بیفتد.

بر همین اساس، اخیراً ‌عموزاده‌ خلیلی بنا به توصیه‌ پزشک برای کاستن از کارها و مسئولیت‌ها، استعفای خود را طرح کرد و اعضای هیئت مدیره انجمن نیز بنا به اهمیت و لزوم توجه به حفظ سلامتی و امکان تداوم حضور او در هیئت مدیره، با این استعفا موافقت و رئیس جدید هیئت مدیره را انتخاب کردند. براساس نظر هیات مدیره محسن هجری برای این سمت برگزیده شد.

محسن هجری (متولد ۱۳۴۲ در بروجرد)، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار است.

نظر شما !!