انقلابی و جهادی بودن مهم‌ترین معیار در انتخاب شهردار است/ شهرداری تهران را به یک مدیرشهری انقلابی می‌سپاریم

به گزارش خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین از تهران، روند انتخاب شهردار آینده تهران از سوی منتخبان مردم تا حدودی طولانی شده است و حتی گفته می شود بین منتخبان در معرفی مصادیق و انتخاب شهردار اختلاف وجود دارد. حتی برخی خبرها در فضای رسانه‌ای حاکی از فشار بر منتخبان شورای ششم تهران برای انتخاب شهردار آینده است. با مهدی چمران، منتخب ششمین دوره شورای شهر در این باره گفت وگو کرده‌ایم که شرح آن در ادامه آمده است.

تعارض آرا داریم، اختلاف نه

فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین: روند انتخاب شهردار در این دوره طولانی تر از ادوار گذشته شده خبرهایی مطرح شده مبنی بر اینکه برخی رایزنی‌ها و و فشارها سبب بروز اختلاف در بین منتخیان ششمین دوره شورای شهر برای انتخاب شهردار شده است،به نظر شما بروز این اختلاف نظر ها در شورایی که  برآمده از یک لیست انتخاباتی طبیعی است؟

اختلاف نظر با اختلاف متفاوت است و در شورای ششم هر 21 نفر می توانند نظرات متفاوتی داشته باشند اما این به معنای اختلاف نیست. بیشتر تعارض آراست تا اختلاف. 

 

انقلابی و جهادی بودن شهردار آینده جزو مهمترین شاخص‌ها است

فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین: در کنار اختلاف نظرهایی که شما تعارض نظر می‌نامیدش گفته می‌شود شاخص‌های ده گانه‌ای که به عنوان معیار انتخاب شهردار تعیین شده است  مدام با  فشار برخی ذی‌نفعان در حال تغییر هستند، این موضوع چه اندازه صحت دارد و مگر می‌شود بنای کار تحت تاثیر رایزنی‌ها تغییر کند؟

نه اصلا شاخص‌ها هیچ تغییری نکردند و براساس همان شاخص‌های مصوب مصداق‌ها پیشنهاد شدند. بنابراین ملاک و معیار اصلی ما همان 10 شاخص نهایی است. البته معیار انقلابی و جهادی بودن جایگاه بیشتری دارند و می توان گفت از مهمترین معیارهای اعضاست. توجه داشته باشید که هنوز مصاحبه با مصداق‌ها شروع نشده که اعضا با همدیگر اختلاف داشته باشند.

فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین: در بین گزینه‌ها فردی دارای اندیشه و رزومه تکنوکراتی مطرح است یک فرد تکنوکرات چگونه می تواند در چارچوب معیار انقلابی و جهادی بودن تعریف شود؟

در مورد اشخاص صحبت نمی‌کنم ، حین بررسی رزومه گزینه‌ها همه معیارها مطرح می شود و هر فردی که بر اساس معیارها امتیاز بیشتری بیاورد در گزینه‌های نهایی قرار می گیرد اما معیار انقلابی و جهادی بودن شاخص مهم و اثرگذاری است .

فردا آغاز بررسی برنامه‌های منتخبان

فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین:امروز منتخبان به بحث برنامه های 11 مصداق ورود پیدا می کنند؟

اعضا بررسی ها را شروع کردند اما هنوز جلسه برگزار نشده است. در جلسه چهارشنبه هفته جاری منتخبان برنامه های مصداق ها را که ارائه شده بررسی می کنند و ان شاالله از روز شنبه جلسات مصاحبه یا گزینه های پیشنهادی را شروع خواهیم کرد. 

 

فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین: به نظر شما روند انتخاب شهردار طولانی نشده، چرا که شاخص ها و مصادیق مشخص  گویا هستند، اما رسیدن به سه گزینه نهایی طولانی شده است؟ 

زمان لازم دارد؛ مصادیق باید توضیح بدهند و برنامه های خود را ارائه کنند. منتخبان مردم در شهرداری نمی خواهند شهردار با یک مثبت و منفی انتخاب کنند بلکه باید به صورت تقریبی اعضا به یک اقناع عمومی برسند. 

منتخبان مردم در شهرداری نمی خواهند شهردار با یک مثبت و منفی انتخاب کنند بلکه باید به صورت تقریبی اعضا به یک اقناع عمومی برسند

شهردار نماینده همه مردم است نه یک جریان خاص

فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین: در فضای رسانه ای آن چیزی که مورد توجه بوده این است که شهرداری که برخاسته از جریان انقلابی ،پادکست و بدون در نظر داشتن نگاه سیاسی و جناحی و آشنا به مدیریت شهری برای سکانداری شهر تهران انتخاب شود، منتخبان این مطالبه  را چگونه مورد توجه قرار می دهند؟ 
شهرداری جای سیاست بازی‌ها نیست. کسی که به عنوان شهردار انتخاب می‌شود باید کار کند و تخصص و تجربه انجام آن را داشته باشد. شهردار نماینده تمام اقشار جامعه شهری تهران است و نباید نگاه جناحی به این بخش از مدیریت داشته باشد. همچنین باید قادر به کارگیری افراد توانمند در بدنه شهرداری باشد. تهران را بسازد و مانند رییس جمهوری نماینده همه مردم است نه یک جریان خاص. 

فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین: مجموع شاخص های فردی که بتواند تهران را اینگونه اداره کند و همه 10 میلیون جمعیتی که در این شهر زندگی می کنند او را قبول داشته باشند و مشارکت مردم را تقویت کند، در چه سبک مدیریتی تعریف می شود؟ 
اینکه همه این فرد را قبول داشته باشند عملیاتی نمی تواند باشد، اما شهردار آینده تهران باید همه را قبول داشته باشد. ممکن است همه او را قبول نداشته باشد اما شهردار باید برای همه مردم شهر تهران تلاش کند. اگر بتواند چنین عملکردی داشته باشد قطعا شخص موفقی خواهد بود. 

 

فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین: چه مدیری می تواند ضامن همه مردم شهر باشد؟
مدیری که شهر را بشناسد و تخصص داشته باشد. اگر مدیریت قوی داشته باشد قطعا می تواند ضامن همه شهروندان تهرانی باشد. بنابراین ما در بررسی روند انتخاب شهردار همه تلاش‌مان این است که شهر را به یک مدیر شهری با سبقه  انقلابی بسپاریم.

تلاش‌مان این است که شهر را به یک مدیر شهری با سبقه  انقلابی بسپاریم

فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین: سابقه اجرایی چه اندازه در انتخاب شهردار آینده تاثیرگذار است؟ 
قطعا باید سوابق اجرایی داشته باشد؛ شهرداری جای آزمون و خطا نیست باید در کار اجرایی توانمند باشد.

 

انتهای پیام/س


نظر شما !!