اولین جلد از سه گانه «مست جنگ» منتشر شد/ یک یورش سرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «یورشِ سرد» که اولین جلد سه گانه «مست جنگ» و نوشته مسعود آذرباد است توسط انتشارات کتابستان معرفت منتشر شد.

تاریخ که قرار نیست همیشه ثابت بماند. می‌شود تاریخ را دگرگون کرد و حرف‌های جدیدی زد. می‌توان خیال و تاریخ را به هم گره زد و چیز جدیدی آفرید. می‌توان تاریخ را دگرگون کرد و خیال را قلقلک کرد. جدیدترین کتاب انتشارات کتابستان معرفت، از همین جنس است.

«مستِ جنگ» دست روی بخشی از تاریخ دست گذاشته که با تمام دردهای جانکاهی که برای ما داشته، کمتر به آن پرداخته شده است؛ ایغار مغول. آنها که آمدند، کندند، کشتند، سوختند و بردند! حال اگر قرار باشد ایرانیان مسلمان، دربرابر آنها مقاومت کنند جهان چگونه خواهد شد؟ مستِ جنگ ظاهری تاریخی دارد و بنیانی علمی‌تخیلی. داستانی که از هرات شروع می‌شود و تا نشابور و گرگانج و بلخ و طوس ادامه می‌یابد. از پیچ‌وخم کاخ سلطتنی سلطان خوارزمی می‌گذرد و تا یورت‌های مغولی ادامه می‌یابد.

مسعود آذرباد در «یورش سرد» که اولین جلد از سه‌گانه «مست جنگ» است به چگونگی مقاومت اولیه در برابر این یورش سهمگین پرداخته است.

این رمان در ۳۶۰صفحه و با قیمت ۷۲هزار تومان روانه بازار نشر شده است.

نظر شما !!