اولین حضور اردوغان در انظار عمومی پس از شایعات درباره سلامتی او (عکس و فیلم)

اولین حضور اردوغان در انظار عمومی پس از شایعات درباره سلامتی او (عکس و فیلم)

 

اولین حضور اردوغان در انظار عمومی پس از شایعات درباره سلامتی او (عکس و فیلم)

 

نظر شما !!