اکران مسابقات جام‌جهانی فوتبال در سینما منتفی شد

رئیس سازمان سینمایی در حاشیه افتتاح پردیس سینمایی مهر شاهد تهران اعلام کرد که اکران فوتبال جام‌جهانی را در سینماها نخواهیم داشت.

نظر شما !!