ایشی‌گورو و نامزدهای بوکر در فستیوال کتاب ادینبورگ

«تماشای خورشید»؛ مراسم نکوداشت بنیان‌گذار دایره‌المعارف تشیع، مهدی محقق برگزار می‌شود.

نظر شما !!