اینجا ۱۰هزار مغز انسان نگهداری می‌شود! (فیلم)

در این مجموعه نزدیک به ده‌هزار مغز انسان در محلول فرمالدهید نگهداری می‌شوند.

قدیمی‌ترین آن‌ها در سال ۱۹۴۵ و جدیدترینشان در ۱۹۸۲ از سر بیماران بیرون آورده شده است.

منبع: انتخاب

نظر شما !!