بازگشتن کتابی به کتابخانه بعد از 63 سال
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین) به نقل از بی‌بی‌سی‌فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینز-  «چگونه با آمار دروغ بگوییم» نوشته دارل هاف نام کتابی است که 63 سال پیش از کتابخانه فانهام در فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینکاسل انگلستان به امانت گرفته شد و حالا توسط فردی ناشناس در یک پاکت قهوه‌ای به مبدا اصلی خود یعنی کتابخانه بازگشته است.

کارمندان کتابخانه می‌گویند که قرار بوده این کتاب در روز 25 نوامبر سال 1958 به کتابخانه بازگردانده شود که حالا با بیش از 6 دهه تاخیر به همراه یک یادداشت معذرت‌خواهی برای این همه سال تاخیر غیرموجه و عبارت «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است» در لابه‌لای صفحات آن به کتابخانه بازگشته است.

گفتنی است که جریمه تاخیر کتاب برحسب نرخ روز 3500 پوند بوده که به دلیل شیوع کرونا به حالت تعلیق درآمده و تنها به 15 پوند محدود شده است.

 لوک برتون، یکی از کارمندان کتابخانه می‌گوید «برای ما دانستن این‌که این کتاب تا چه مدت تاخیر داشته یک شوک بزرگ بود. هرگز پیش از این چنین چیزی ندیده بودیم؛ اما حالا خیلی خوشحال هستیم که کتاب سرانجام برگشته و دوست داریم با فردی که کتاب را بازگردانده و افرادی که او را به این کار تشویق کرده‌اند صحبت کنیم. خیلی خوب است که با ما تماس بگیرند و مطمئن هم باشند که مشمول هیج جریمه‌ای نخواهد شد.»

او در ادامه افزوده: «از وقتی عکس یادداشتی را که به همراه کتاب بوده در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته‌ایم، بحث‌های زیادی پیرامون آن درگرفته که موجب مسرت و خوشحالی است. دیدن این‌که کتاب‌ها و فرهنگ مطالعه تا چه اندازه برای مردم بااهمیت است و چه لذتی را برایشان فراهم می‌آورد، بسیار هیجان‌انگیز است.»

‌  در گزارش بی‌بی‌سی آمده ارزش این کتاب که در گذر زمان آسیب بسیار دیده، صدها پوند است و حالا قرار است به همین شکل دوباره به مجموعه کتابخانه‌های فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینکاسل بازگردانده شود تا یادآور سفر غیرمعمول و دراز خود در گذر سال‌ها و زمان باشد.

نظر شما !!