بازگشت محمد دانشگر به تمرینات سپاهان

محمد دانشگر پس از مصدومیت در نیمه اول دیدار برابر پرسپولیس، در تمرین طلایی‌پوشان حضور پیدا کرده است.

نظر شما !!