با گل ثانیه‎های پایانی رستمی؛ / نشد که شایان دردانه ژنرال شود

با گل ثانیه‎های پایانی رستمی؛

گل شایان مصلح می‎توانست یکی از پراهمیت‌ترین گل‌های فصل سرمه‌ای پوشان سیرجانی باشد، اما …

نظر شما !!