ببینید | اولین اظهارات مهاجم حادثه سفارت آذربایجان / فرزند ضارب: مادرم در آذربایجان است

در اظهارات اولیه متهم حادثه آمده بود که همسرش فروردین ماه امسال به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرده و از آن پس به منزل مراجعه نکرده است. در ویدئو دوم دختر ضارب اعلام می‌کند که با مادرش در ارتباط است و او در جمهوری آذربایجان است.

نظر شما !!