ببینید | مناظره علیزاده با غنی نژاد: همه دزدان، مدیران دولتی‌اند/ کسی که کانادا رفت سرمایه دار نبود، رانت خوار بود

علیزاده: من از شما کلمه لیبرالیسم اقتصادی را نمی پذیرم.

غنی نژاد: پس برای چه می گویید لیبرالیسم همه چیز را خراب کرده است؟

علیزاده: لیبرالیسم نه، نئولیبرالیسم.

غنی نژاد: نئولیبرالیسم  چیست؟

علیزاده: نئولیبرالیسم یعنی آن چیزی که هایک می گوید. هایک می گوید دو نوع آزادی داریم. آزادی ‌های مثبت و منفی.

غنی نژاد: هایک چنین حرفی نزده است. آزادی مثبت و منفی حرف هایک نیست، حرف آیزایا برلین است.

علیزاده: سرمایه دار ولنگار در ایران می خورد و می چاپد  و پول را به کانادا می‌برد.

غنی نژاد: آقای علیزاده آدرس غلط ندهید. کسی که کانادا رفت سرمایه دار نبود، رانت خوار بود و رییس بانکی بود که 6 ماه قبل از آن جایزه مدیر ارزشی را گرفت و بعد پول های بانک ملی را به کانادا برد.  99 درصد اختلاس در مملکت ما کار مدیران دولتی است. همه دزدان، مدیران دولتی اند.

 

نظر شما !!