برترین دانشگاه کشور در حوزه ریاضیات در رتبه‌بندی یو.اس.نیوز

کشوری ریاضیات توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش فرماندهی، بر اساس رتبه‌بندی US News تعداد ۱۷۵۰ دانشگاه برتر جهان به طور کلی و بر اساس منطقه و کشور رتبه‌بندی شده‌اند.
بر اساس این رتبه‌بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه ریاضیات رتبه  ۳۷ جهانی را کسب کرده است. بر اساس این رتبه بندی، دانشگاه MIT، استنفورد و پرینستون در جایگاه‌های اول تا سوم ریاضیات قرار گرفته اند. همچنین، دانشگاه‌های سوربن، کمبریج، برکلی، هاروارد، پاریس، آکسفورد و دانشگاه صنعتی زوریخ نیز در جایگاه‌های چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند.

در میان دانشگاه‌های آسیایی، رتبه اول تا سوم ریاضیات متعلق به کشور چین و رتبه هشتم مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بنا بر نتایج این رتبه بندی، در میان دانشگاه‌های ایران نیز صرفا دو دانشگاه در فهرست دانشگاه‌های برتر در حوزه ریاضیات قرار گرفته‌اند و جایگاه دانشگاه امیرکبیر نخست بوده است.

این نظام رتبه‌بندی سالانه دانشگاه‌های جهانی را در ۴۳ حوزه موضوعی کلیدی بر اساس فهرست  Clarivate و بر اساس داده‌ها و معیارهای مورد استفاده در Web of Science رتبه‌بندی می‌کند. این رتبه‌بندی‌های موضوعی بر اساس عملکرد تحقیقاتی دانشگاهی از جمله انتشارات و استنادها و همچنین شاخص‌هایی برای شهرت جهانی و منطقه‌ای در هر موضوع خاص برای دوره پنج ساله ۲۰۱۵-۲۰۱۹ بوده است. با این حال، برای شمارش استناد به و از همه انتشارات از جمله جدیدترین داده‌های موجود استفاده شده است.

انتهای پیام