بررسی طرح ساماندهی بازارچه‌های مرزی و کوله بران در کمیسیون شوراها

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (سه شنبه 5 مرداد) این کمیسیون اظهار داشت: جلسه امروز در زمینه بررسی طرح ساماندهی بازارچه‌های مرزی و کوله بران بود؛ آیین نامه و بخش نامه‌ها متعددی در این زمینه داریم و باید راه کار دقیق و طرح قانونی داشته باشیم.

وی افزود: باید به گونه‌ای عمل کنیم حجم سرمایه گذاری در مرزهای کشور افزایش پیدا کند، اشتغال در مناطق مرزی کم است و باید کوله بران را از قاچاقچیان کالاها و مواد مخدر جدا بدانیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه امروز فقط درباره کلیات طرح سماندهی بازارچه‌های مرزی کوله بران صحبت کردیم گفت: کمیته‌ای ویژه برای بررسی این طرح و ساماندهی بازارچه‌های مرزی تشکیل می شود تا طرح چکش کاری شود و برای بررسی نهایی به صحن علنی ارسال کنیم. 

انتهای پیام/


نظر شما !!