برگزاری جشنواره زمستانه «همیاران کتاب و همراهان قلم کشور»
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین)، موسسه و انتشارات آبتین رسانه هنر ایرانیان (انجمن نویسندگان البرز) به عنوان مبتکر و مجری طرح ملی همیار کتاب همراه قلم در کشور و استان البرز همزمان با جمعه یکم بهمن‌ ماه سال جاری از ساعت 17 الی 20 و 30 دقیقه در جهت ارتقاء سرانه مطالعه کشور طی یک دهه آینده به میزان 5 دقیقه و همچنین در جهت کشف و پرورش استعدادهای ادبی در صدد برپایی بزرگ‌ترین جشنواره کتاب محور استان البرز در سالن معظم شهیدان نژاد‌فلاح کرج و با عنوان جشنواره زمستانه «همیاران کتاب و همراهان قلم کشور» است.

در این برنامه اجرای موسیقی سنتی، اجرای ورزش‌های پهلوانی و شاهنامه‌خوانی هستیم. این برنامه با مشارکت سازنده سازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج برگزار می‌شود.