بوریس جانسون لخته خون و آنگلا مِرکِل سرطان است

صدای نویسندگان زن ایرلندی بالاخره در حال شنیده‌شدن است

صدای نویسندگان زن ایرلندی بالاخره در حال شنیده‌شدن است

نظر شما !!