بیانیه باشگاه نفت درباره تغییرات کادر فنی؛ / درخواست برای ادامه حضور مهاجری در MIS

بیانیه باشگاه نفت درباره تغییرات کادر فنی؛

مدیریت باشگاه نفت مسجدسلیمان امید دارد پاسخ اعتماد به مربی جوان، بومی و آینده‌دار خود، آقای «ابراهیم اشکش» را با کسب نتایج درخشان بگیرد

نظر شما !!