بیش از 60 درصد انگلیسی‌ها برگزیت را منفی ارزیابی می‌کنند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین به نقل از هفته نامه “اشپیگل”، تا به حال مخالفان و موافقان برگزیت در انگلیس ایده های خود در این باره را تایید شده می دیدند، اما حالا نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد که این وضعیت تغییر کرده است.

نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد که حدود یک سال بعد از تکمیل شدن روند برگزیت بیش از 60 درصد شهروندان انگلیسی معتقدند که برگزیت یا بد و یا بدتر از حد انتظار پیش رفته است. این نتایج نظرسنجی روزنامه آبزرور درست کمتر از یک سال بعد از خروج انگلیس از این اتحادیه است.

این نظرسنجی که توسط موسسه تحقیقاتی اوپیفرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینم انجام گرفته نشان می دهد که 46 درصد شهروندان انگلیسی که در سال 2016 به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند نظر منفی درباره روند برگزیت دارند. 26 درصد از حامیان برگزیت هم گفته‌اند که اوضاع بدتر از حد انتظار پیش رفته و 16 درصد از این گروه هم گفته بودند انتظار داشتند روند برگزیت بد پیش برود و همین طور هم شد.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد از بین کسانی که به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند 86 درصد شهروندان اعتقاد داشتند که روند برگزیت بد و یا بدتر از آنچه انتظار داشته‌اند پیش رفته است.

در حالی که 59 درصد از کسانی که به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند گفتند، انتظار داشتند اوضاع برگزیت بد پیش برود و حالا هم همین طور شده است. تنها 17 درصد حامیان برگزیت گفته اند که انتظار داشتند اوضاع برگزیت خوب پیش برود و حالا هم فکر می کنند که این گونه است.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که تنها 7 درصد مخالفان برگزیت فکر می کنند برگزیت بهتر از حد انتظار آن ها پیش رفته و 26 درصد حامیان برگزیت هم گفته اند که برگزیت بدتر از حد انتظار آن ها پیش رفته است.

به این ترتیب نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که بین حامیان برگزیت در انگلیس اختلاف زیادی ایجاد شده است در حالی که مخالفان برگزیت هنوز هم تا حد زیادی با این مسئله موافقند که برگزیت روند بدی داشته است.

در همه پرسی برگزیت که در ژوئن سال 2016 برگزار شد 52 درصد شهروندان انگلیسی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. به این ترتیب انگلیس به عنوان اولین کشور بعد از بیش از 40 سال عضویت در اتحادیه اروپا این تشکل را ترک کرد. خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا در 31 ژانویه سال 2020 اتفاق افتاد.

انتهای پیام/

نظر شما !!