بیگی نماینده مجلس:

حراست مجلس مستندات خودروهای تحویل داده شده به نمایندگان را دارد/ خودروسازان خودروها را دادند که حاشیه امنی برای خودشان درست کنند/ فیدلیتی و دیگنیتی ها در پارکینگ مجلس بود

علیرضا بیگی نماینده مجلس از صحت خبر اعطای ۷۰ خودروی صفر شاسی بلند به نمایندگان مجلس خارج از روال معمول و ارتباط آن با استیضاح وزیر صمت خبر داد. او این سخن را در واکنش به تکذیب دولت اعلام کرد.

علیرضا بیگی نماینده مجلس در گفت وگو با خبرنگار عصر ایران با اشاره به تکذیبیه اعطای ۷۰ خودرو به نمایندگان مجلس گفت: خوشبختانه در این مورد حراست مجلس وارد شده و بررسی کرده است اینکه چنین اتفاقی افتاده است و خودروسازان مبادرت به این کرده اند که به تعدادی از نمایندگان مجلس این خودرو را خارج از روال متعارف تحویل دهند مسجل است و در این مورد ابهامی وجود ندارد.  

نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار کرد: مسئله این است که کسانی که چنین ظلم بزرگی در حق مردم ایران می کنند و خودرو ۲۰۷را با قیمت بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان در بازار عرضه می کنند حتما در مناصب قدرت برای خودشان پایگاههایی درست کرده اند. اگر پولی که بابت یک ۲۰۷ملت ایران می دهند را با همین ارز آقای رئیسی به دلار تبدیل کنیم بیش از بیست هزار دلار می شود که در کشورهای منطقه به راحتی با آن یک خودرو بی ام دبلیو ۲۰۱۸ تهیه کرد. 

وی افزود: مردم ایران زیر چنین ستمی قرار گرفته اند و کسانی که چنین جنایتی را انجام می دهند حتما در مناصب قدرت برای خودشان پایگاههای را درست کرده اند و برخی را تطمیع کرده اند. این مناصب قدرت چنین اعتماد به نفسی را برای آنها ایجاد کرده اند که چنین ستمی بزرگی را در حق ملت ایران روا بدارند و چنین مصونیتی برای خودشان ایجاد کنند که بتوانند از تیغ نظارت به راحتی عبور کنند و از رسیدگی دستگاههای زیربط خودشان را مصون بدانند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها اظهار کرد: مجلس در معرض یک امتحان بزرگ قرار گرفته است. هیات رییسه مجلس از من سوال کردند که آیا مستنداتی دارم که گفتم گزارش حراست مجلس را که شما در اختیار دارید.

او افزود: خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی خودروهای بوده است که تحویل داده شده است و به این ترتیب خودروسازان در صدد ایجاد پایگاههایی هستند که بتوانند به ستم خودشان علیه ملت ایران ادامه دهند. در هر منصبی از قدرت که برایشان متصور باشد تلاش کرده اند با تطمیع این ستم را به نحوی انجام دهند که صدای کسی درنیاید.

وی تاکید کرد: خودروسازها این خودروها را به این دلیل به نمایندگان دادند که حاشیه امنی برای خودشان درست کنند. مجلس باید ورود کند و بگوید کدامیک از نمایندگان این خودروها را گرفته است و از آبروی خودش دفاع کند . اگر مجلس ورود نکند و شفاف سازی نکند اعتبار نهاد قانون گذاری زیرسوال می رود.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: خوشبختانه دادستان کل هم به موضوع ورود پیدا کرده است و آنها هم به عنوان مدعی العموم در دفاع از حقوق مردم مسئله را پیگیری می کنند که بتوانیم گزارش روشنی به آگاهی ملت ایران در این مسئله برسانیم.

وی در مورد اینکه آیا پیشنهاد خودرو به وی هم شده است گفت: پیشنهاد خودرو به خود بنده نشد ولی ماشین ها را در مجلس می بینم. این ماشین ها در پارکینگ مجلس بود و در اختیار نمایندگان قرار گرفت و مسئله کاملا روشن است. 

بیگی تصریح کرد: مسئله استیضاح وزیر صمت نیست که نمایندگان برای رای اعتماد مجدد به وزیر صمت خودرو تحویل گرفته باشند بلکه مسئله نمایندگانی است که از جانب خودروسازان تطمیع شدند که به هنگام از وجود آنها در پشتیبانی از ستم خودروسازان علیه ملت ایران استفاده شود.

نظر شما !!