تاکسی‌ های پیکان در دهه ۷۰ (عکس)

منبع: آژانس بین المللی عکس ایران

نظر شما !!