ترخیص ۵۰ دانش آموز مشکوک به علایم مسمومیت از بیمارستان‌های تبریز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: از تعداد کل ۶۳ نفر دانش آموز با علائم مسمومیت تحت مراقبت در بیمارستان های دانشگاه ۵۰ نفر ترخیص شدند.

به گزارش ایسنا؛ بهمن نقی‌پور، ضمن حضور در بالین دانش آموزان، از نزدیک در جریان مداوای ایشان قرار گرفت.

وی حال عمومی تمامی دانش آموزان تحت مراقبت های پزشکی را خوب ارزیابی کرد و گفت: ۴۹ دانش آموز در ساعات اولیه به بیمارستان اعزام شده بودند و سپس ۱۴ دانش آموز دیگر نیز به بیمارستان اعزام شدند که در مجموع تا این لحظه ۶۳ دانش آموز که تحت مراقبت قرار گرفتند و در حال حاضر ۵۰ نفر از ایشان با حال عمومی خوب مرخص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، افزود: حال عمومی ۵ دانش آموزی که به صورت سرپایی شخصاً مراجعه کرده بودند خوب بوده و نیاز به بستری نداشتند.

وی گفت: حال عمومی دیگر دانش آموزان مساعد بوده و طی ساعات آتی ترخیص دانش آموزان ادامه خواهد داشت.

نظر شما !!