تصاویر| فرماندهی که سیدحسن نصرالله از او یاد کرد که بود؟

پایگاه خبری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین ـ گروه حماسه و مقاومت: عباس الیتامی با نام جهادی (ابومیثم) از فرماندهان با سابقه حزب الله لبنان بود که در نبردهای مختلف از جمله جبهه‌های سوریه در کنار افرادی چون شهید حاج قاسم سلیمانی و مصطفی بدرالدین با دشمن جنگید و نیروهایش توانستند تحت فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین او به پیروزی‌های زیادی دست پیدا کنند. 

ابو میثم شخصی بود که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی اخیرش طی جملاتی اینگونه از او یاد کرد: «من از نزدیک حاج عباس الیتامی را از زمانی که پا در این مسیر گذاشت، می‌شناختم. شهید عباس در حالی به مقاومت پیوست که ۱۷ سال بیش‌تر نداشت و در عنفوان جوانی بود و به سرعت ویژگی‌های این شهید برای برادران دیگر آشکار شد. این شهید روح بزرگی داشت و شجاع بود.

وی افزود: شهید با رزمندگی شروع کرد و سپس مربی شد و در ادامه مسئولیت‌های فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین گوناگون برعهده گرفت و در عملیات‌های میدانی به طور مستقیم شرکت کرد. از ویژگی‌های شهید عباس، شخصیت ایمانی و ادب و بردباری و سعه صدر و خلق خوش و دارا بودن توان فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بود. شهید حاج عباس از فرماندهان نظامی در جبهه جنوب و فرزند الهرمل بود. هنگامی که تحولات سوریه شروع شد، شهید حاج عباس در صف اول فرماندهانی بود که به این جبهه‌ها و به خطرناک‌ترین مناطق هم رفت.

دبیر کل حزب الله گفت: هنگامی که نبرد آزادسازی البادیه شروع شد در رده فرماندهان نظامی در این نبرد بود. او خودش را در مکانی محصور نمی‌کرد و به نبردی محصور نبود و در تمام میادین و جبهه‌ها حضور داشت. وی با قدرت در کنار فرماندهان شهید حاج قاسم سلیمانی و مصطفی بدرالدین جنگید. شهید عباس همانند برادران شهیدش، شاهدانی بر این هستند که ساکنان این منطقه شریف، مقاومت را در آغوش گرفتند و بهترین جوانان خود را تقدیم کردند. این شهیدان در برابر طرح صهیونیستی و آمریکایی کم نگذاشتند و با تمام توان به مقابله با آن رفتند. ساکنان بعلبک الهرمل منتظر نماندند که احدی از روستاها و از کل لبنان دفاع کند.»

سرانجام این مجاهد خستگی نا‌پذیر بر اثر حضور مستمر در جبهه‌ها به بیماری کرونا مبتلا شد و هفته گذشته پس از چند روز درگیری با این بیماری، به دیدار یاران شهیدش شتافت. 

انتهای پیام/


نظر شما !!