تصویری از قاتل ناصرالدین شاه قاجار

تصویری از قاتل ناصرالدین شاه قاجار (عکس)

منبع: همشهری آنلاین

نظر شما !!