تعلیق مذاکرات برجامی در پارلمان اروپا رای نیاورد

  تعلیق مذاکرات برجامی در پارلمان اروپا رای نیاورد.

به گزارش عصر ایران، این خبر را “چارلی ویمرز”، نماینده سوئدی پارلمان اروپا در یک توئیت اعلام کرد و نوشت: پارلمان اروپا به تعلیق مذاکرات برجامی رای منفی داد. هنوز مسیر زیادی باقی مانده تا اعضای پارلمان اروپا مرگ مذاکرات برجامی را اعلام کنند.

این در حالی است که پارلمان اروپا در در اقدامی ضد ایرانی، سپاه را در لیست سازمان های تروریستی قرار داد. به نظر می رسد این اقدام در کنار عدم تصویب تعلیق مذاکرات برجامی، نشانه ای از سیاست جدید اروپا برای تهدید تهران در عین باز گذاردن باب مذاکره است.

نظر شما !!