«تعلیمات مفتی اعظم» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در قزاقستان، آیین رونمایی کتاب «تعلیمات مفتی اعظم» با مشارکت رئیس اداره مسلمانان قزاقستان در کتابخانه علمی عمومی فارابی در چیمکنت برگزار شد.

قورالبیک قوسای اولی شاعر، شهروند افتخاری منطقه اوتیرار و دوران عول خان اولی مدیر کتابخانه علمی-عمومی شهر «فارابی» در این نشست سخن گفتند و نظرات خود را در مورد کتاب به اشتراک گذاشتند. این کتاب توسط محمدژان استمیروف، نایب امام جماعت مسجد جامع چیمکنت، کارشناس ارشد الهیات گردآوری شده است.

«تعلیمات مفتی اعظم» شامل اندیشه‌ها و سخنان مطرح شده در خطبه‌های نوروزبای حاجی تاغان اولی رئیس اداره دینی مسلمانان قزاقستان است. این کتاب برای متخصصان دین شناس و عموم صاحب نظران در عرصه دین شناسی در نظر گرفته شده است. گزارش تصویری این رونمایی از این نشانی قابل دریافت است.

نظر شما !!