تغییر در خلقت اگر در جهت تکمیل آن باشد، جایز است

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین آیت الله علی اکبر رشاد در دوازدهمین همایش و چهارمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی با اشاره به درگذشت دکتر بهزاد قره یاضی، افزود: ازدست دادن دکتر قره یاضی باعث تاسف است؛ چرا که وی یکی از چهره‌های تاثیرگذار در توسعه بیوتکنولوژی بوده که در فاجعه بیوتکنولوژی از دست دادیم.

وی با اشاره به برخی از نظرات که مانع از ورود به حوزه مطالعات زیست فناوری می‌شود، اظهار کرد: در ادیان و مذاهب مختلف به تعابیر و زبان‌های مختلف این مساله از ناحیه برخی از اصحاب ادیان مطرح می شود که فعالیت زیست فناورانه و فرآیند زیست فناوری نوعی تغییر و تصرف در خلقت است و خلق، میدان و مجال خداست و برخی به قبح و زشتی تغییر خلقت فتوا می دهند.

رشاد خاطر نشان کرد: در میان برخی از فقهای ما این مساله به حدی برجسته شده است که در حد یک قاعده فقهی آن را بیان می کنند و می‌گویند تصرف در خلقت، تغییر در آن است و تغییر خلقت جایز نیست. از نظر کسانی که قائل به این مساله هستند، این مساله مبنای فلسفی و هم مبنای الهیاتی و کلامی دارد و بعضی استدلالات عرفی و عقلانی بر مساله تغییر خلقت قائل می شوند.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این که در قرآن آمده است که شیطان به انسان‌های گنهکار و عاصی و طغیانگر دستور می‌دهد که خلقت خدا را تغییر دهند، اظهار کرد: وقتی بنا باشد به امر شیطان امری انجام شود، ممنوع است و انسان متعبد و مؤمن نباید از شیطان پیروی کند.

رشاد با بیان اینکه برخی از این آیه این معنا را می گیرند که منظور از تغییر، تغییر در خلقت خداوند است، یادآور شد: علاوه بر آن برخی دیگر نیز به آیه فطرت تمسک می‌جویند و بر اساس آن این قاعده فقهی و مبنای حقوقی کلی را بیان می‌کنند که تغییر در خلقت جایز نیست و نمی‌توانیم ژن‌ها را جا به جا کنیم.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد این مطلب را بپذیریم، به عنوان یک انسان مؤمن نمی‌توانیم در حوزه زیست فناوری مطالعه، آزمایش و تحقیق کنیم و این در حالی است که معنای این آیات اینگونه نیست.

وی اضافه کرد: قرآن حکایت از آن دارد که شیطان در حوزه شریعت انسان را تهدید کرده است؛ چون قبل و بعد از آن خدا در قرآن از شریعت سخن به میان آورده است و این آیه تاکید دارد که شیطان می‌گوید من انسان‌های بدسرشت را وادار به تغییر در شریعت می‌کنم و در این خصوص نیز چندین روایت داریم که به این گونه تعبیر شده است.

رشاد، با تاکید بر اینکه شیطان، انسان‌های بد سرشت را وا می‌دارد که دین خدا را تغییر دهند، اظهار کرد: آیات قرآن باید به درستی تعبیر شود.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر در دوران قبل از اسلام و در دوران جاهلیت قربانی ‌کردن در مقابل بت‌ها رسم بود و مردم برای این امر، بر روی قربانیان خود که گوسفند است، نشانه‌ای می‌گذاشتند، مثلا گوش آن را می‌بُریدند. احیانا مراد از این بخش قرآن آن باشد که در خلقت خدا نقص ایجاد نشود.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که تغییر در خلقت به سمت فروکاستن باشد و نه در جهت تکامل و فرگشت، قبیح است.  

وی بیان اینکه اینکه خداوند امور خود را با کاربست ابزارها و اسباب انجام می‌دهد، اظهار کرد: به عنوان نمونه برای بارور شدن نخل ماده، فعالیت زنبورها و یا وزش باد منجر به بارور شدن نخل ماده خواهد شد و در صورتی که انسان در جهت تکمیل و خلقت اقدام کند، مشابه ابزار خداوند عمل کرده است.

رشاد یادآور شد: انسان جزو ابزارهای الهی برای جریان های الهی است و اختراعات انسان، ابداع نیست؛ بلکه کشف قوانین خلقت است و انسان قانون جدیدی برای خلقت وضع نمی‌کند.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تاکید کرد: اگر قرار باشد تغییر در خلقت رخ ندهد، گندم همچنان گندم باقی می‌ماند و این سوال مطرح است که آیا می‌توان بدون تصرف در خلقت زنده ماند. به اطراف خود نگاهی بیندازید و هر آنچه که در اطراف خود دارید، حاصل تصرف در خلقت است.

وی با بیان اینکه ما حق نداریم منابع طبیعی را تخریب ‌کنیم، تاکید کرد: ما اجازه نداریم منابع را نابود کنیم و نسل‌های آینده از آن محروم شوند و بر اساس قوانین اشتراک، ما به عنوان یک نسل نمی‌توانیم بیش از سهم خودمان در طبیعت تصرف کنیم و به اندازه سهم خودمان اجازه داریم از منابع بهره برداری کنیم.

انتهای پیام

نظر شما !!