تغییر میزبان جام جهانی زیر 20 سال رسمی شد/ رژیم صهیونیستی عامل سلب میزبانی اندونزی

تغییر میزبان جام جهانی زیر 20 سال رسمی شد

پس از مخالفت اندونزی با حضور رژیم صهیونیستی در این کشور، فیفا میزبانی جام جهانی زیر 20 سال را از این کشور پس گرفت.

نظر شما !!