توسعه فرهنگی از طریق کتابخانه‌های خوزستان دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان عصر امروز سه شنبه در نشست انجمن کتاب خانه‌های عمومی خوزستان تاکید کرد: بحث کتابخانه و کتاب‌خوانی در توسعه فرهنگی و توسعه کلی هر کشور و جامعه‌ای بسیار مهم و تأثیر گذار است.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت کتابخوانی می‌توان در خوزستان توسعه متوازن عمرانی و فرهنگی را داشت چون بحث کتابخوانی و کتابخانه‌ها یکی از مسائلی است که در توسعه فرهنگی مطرح است.

خلیلیان گفت: مبحث کتابخانه‌های دیجیتال امروزه یک دیدگاه و رویکرد جدیدی است که که افراد می‌توانند از طریق دیجیتال در دورترین نقاط به کتاب‌ها دسترسی داشته باشند و این امر کمک می‌کند تا یک توسعه فرهنگی خوبی را در استان دنبال کرد.

استاندار خوزستان عنوان کرد: همچنین باید بتوان در زمینه‌های مرتبط با دیجیتال زیرساخت‌ها را توسعه داد چون بحث توسعه زیرساخت‌های موردنیاز کتابخانه‌های دیجیتال بسیار مهم است.

خلیلیان بیان کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در مساجد، مدارس و مکان‌های عمومی خوزستان وجود دارد که می‌توانیم از این ظرفیت برای توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی استفاده کرد و این امر کمک می‌کند که مسائل فرهنگی و مذهبی به صورت همزمان در خوزستان دنبال شوند.

نظر شما !!